Kalendarz Liturgiczny


<<< 25 września 2016 r.

26 września 2016 r.

27 września 2016 r. >>>

26 września 2016 r., Poniedziałek
Rok C, II
Dwudziesty szósty tydzień okresu zwykłego

Pierwsze czytanie:

Job 1, 6-22 Pierwsze doświadczenie Joba

Psalm responsoryjny:

Ps 17 (16), 1. 2-3. 6-7 (R.: 6b)

Śpiew przed Ewangelią:

Mk 10, 45

Ewangelia:

Łk 9, 46-50 Nauka pokory

PIERWSZE CZYTANIE

Job 1, 6-22 Pierwsze doświadczenie Joba

Czytanie z Księgi Joba

Zdarzyło się pewnego dnia, gdy synowie Boży udawali się, by stanąć przed Panem, że i szatan też poszedł z nimi. I rzekł Bóg do szatana: «Skąd przychodzisz?». Szatan odrzekł Panu: «Przemierzałem ziemię i wędrowałem po niej». Mówi Pan do szatana: «A zwróciłeś uwagę na sługę mego, Joba? Bo nie ma na całej ziemi drugiego, kto by tak był prawy, sprawiedliwy, bogobojny i unikający grzechu jak on». Szatan na to do Pana: «Czy Job za nic czci Boga? Czyż Ty nie okoliłeś zewsząd jego samego, jego domu i całej majętności? Pracy jego rąk błogosławiłeś, jego dobytek na ziemi się mnoży. Wyciągnij, proszę, rękę i dotknij jego majątku. Na pewno Ci w twarz będzie złorzeczył». Rzekł Pan do szatana: «Oto cały majątek jego w twej mocy. Tylko na niego samego nie wyciągaj ręki». I odszedł szatan sprzed oblicza Pana.
Pewnego dnia, gdy synowie i córki jedli i pili w domu najstarszego brata, przyszedł posłaniec do Joba i rzekł: «Woły orały, a oślice pasły się tuż obok. Wtem napadli Sabejczycy, porwali je, a sługi mieczem pozabijali, ja sam uszedłem, by ci o tym donieść». Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: «Ogień Boży spadł z nieba, zapłonął wśród owiec oraz sług i pochłonął ich. Ja sam uszedłem, by ci o tym donieść». Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: «Chaldejczycy zstąpili z trzema oddziałami, napadli na wielbłądy, a sługi ostrzem miecza zabili. Ja sam uszedłem, by ci o tym donieść». Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: «Twoi synowie i córki jedli i pili wino w domu najstarszego brata. Wtem powiał gwałtowny wicher z pustyni, poruszył czterema węgłami domu, zawalił go na dzieci, tak iż poumierały. Ja sam uszedłem, by ci o tym donieść».
Job wstał, rozdarł swe szaty, ogolił głowę, upadł na ziemię, oddał pokłon i rzekł: «Nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę. Pan dał i Pan zabrał. Niech będzie imię Pana błogosławione». W tym wszystkim Job nie zgrzeszył i nie przypisał Bogu nieprawości.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 17 (16), 1. 2-3. 6-7 (R.: 6b)

Nakłoń Twe ucho, usłysz moje słowo.

Rozważ, Panie, słuszną sprawę, *
usłysz moje wołanie,
wysłuchaj modlitwy *
moich warg nieobłudnych.

Nakłoń Twe ucho, usłysz moje słowo.

Niech wyrok o mnie wyjdzie od Ciebie, *
Twoje oczy widzą to co sprawiedliwe.
Choćbyś badał moje serce i przyszedł do mnie nocą,
i doświadczał ogniem, *
nieprawości we mnie nie znajdziesz.

Nakłoń Twe ucho, usłysz moje słowo.

Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz; *
nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowo.
Okaż przedziwne miłosierdzie Twoje, *
Zbawco tych, co się chronią przed wrogiem pod Twoją prawicę.

Nakłoń Twe ucho, usłysz moje słowo.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Mk 10, 45

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć
i dać swoje życie na okup za wielu.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Łk 9, 46-50 Nauka pokory

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy.
Lecz Jezus, znając myśli ich serca, wziął dziecko, postawił je przy sobie i rzekł do nich: «Kto przyjmie to dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmie, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki».
Wtedy przemówił Jan: «Mistrzu, widzieliśmy kogoś, jak w imię twoje wypędzał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodzi z nami».
Lecz Jezus mu odpowiedział: «Nie zabraniajcie; kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami».

Oto słowo Pańskie.

Wspomnienie

Dzień powszedni albo wspomnienie świętych Kosmy i Damiana, męczenników, albo świętych Wawrzyńca Ruiz i Towarzyszy, męczenników.

Święci Kosma i Damian, według tradycji, byli lekarzami, którzy bezinteresownie leczyli ubogich. Zginęli śmiercią męczeńską w Cyrze w III wieku. Na ich grobach dokonywały się liczne uzdrowienia. Dlatego ich kult szybko ogarnął chrześcijański Wschód i dotarł na Zachód. Są patronami lekarzy i aptekarzy.
Św. Wawrzyniec Ruiz i Towarzysze, męczennicy. Na początku XVII wieku w mieście Nagasaki 16 męczenników poniosło śmierć za Chrystusa. Jeden z nich, Wawrzyniec Ruiz, ojciec rodziny, pochodził z Filipin. Wszyscy oni rozszerzali wiarę chrześcijańską na Filipinach, Formozie i na wyspach japońskich.Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl