Dodaj liturgię dnia na swoją stronę www

Kalendarz Liturgiczny

Lipiec 2016 r.

      1 VII

Piątek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Ottona, biskupa.
Am 8, 4-6. 9-12; Ps 119 (118), 2 i 10. 20 i 30. 40 i 131 (R.: por. Mt 4, 4); Mt 9, 12b. 13b; Mt 9, 9-13;

      2 VII

Sobota. Dzień powszedni.
Am 9, 11-15; Ps 85 (84), 9. 11-12. 13-14 (R.: por. 9); Jk 1, 18; Mt 9, 14-17;

      3 VII

Czternasta Niedziela zwykła.
Iz 66, 10-14c; Ps 66 (65), 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 i 20 (R.: por. 1); Ga 6, 14-18; Kol 3, 15a. 16a; Łk 10, 1-12. 17-20;

      4 VII

Poniedziałek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Elżbiety Portugalskiej.
Oz 2, 16. 17b-18. 21-22; Ps 145 (144), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 8a); Por. 2 Tm 1, 10b; Mt 9, 18-26;

      5 VII

Wtorek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Antoniego Marii Zaccarii, prezbitera, albo św. Marii Goretti, dziewicy i męczennicy.
Oz 8, 4-7. 11-13; Ps 115 (114), 3-4. 5-6. 7ab-8. 9-10 (R.: por. 9a); Mt 4, 23; Mt 9, 32-37;

      6 VII

Środa. Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy.
Czytania z dnia:
Oz 10, 1-3. 7-8. 12; Ps 105 (104), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 4b); Mk 1, 15; Mt 10, 1-7
albo czytania ze wspomnienia:
Iz 58, 6,10; Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6 (R.: por. 2); J 3, 16; J 4, 34-38;

      7 VII

Czwartek. Dzień powszedni.
Oz 11, 1. 3-4. 8c-9; Ps 80 (79), 2ac i 3bc. 15-16 (R.: por. 4); Mk 1, 15; Mt 10, 7-15;

      8 VII

Piątek. Wspomnienie św. Jana z Dukli, prezbitera.
Oz 14, 2-10; Ps 51 (50), 3-4. 8-9. 12-13. 14 i 17 (R.: por. 17b); J 14, 26; Mt 10, 16-23;

      9 VII

Sobota. Dzień powszedni albo wspomnienie świętych Augustyna Zhao Rong, prezbitera, i Towarzyszy, męczenników.
Iz 6, 1-8; Ps 93 (92), 1. 2 i 5 (R.: por. 1a); 1 P 4, 14; Mt 10, 24-33;

      10 VII

Piętnasta Niedziela zwykła.
Pwt 30, 10-14; Ps 69 (68), 14. 17 i 30. 31 i 36ab i 37 (R.: por. 33b); Kol 1, 15-20; J 13, 34; Łk 10, 25-37;

      11 VII

Poniedziałek. Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy.
Prz 2, 1-9; Ps 34 (33), 2-3. 4 i 6. 9 i 12. 14-15 (R.: por. 2); Dz 4, 32-35; Mt 19, 29; Mt 19, 27-29;

      12 VII

Wtorek. Wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika.
Czytania z dnia:
Iz 7, 1-9; Ps 48 (47), 2-3a. 3bc-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 9d); Ps 95 (94), 8ab; Mt 11, 20-24
albo czytania ze wspomnienia:
Iz 52, 7-10; Ps 96 (95), 1-2. 3 i 6. 7-8. 9-10ac (R.: por. 3); 1 Tes 2, 2b-8; J 15, 16; J 15, 9-17;

      13 VII

Środa. Wspomnienie świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta.
Czytania z dnia:
Iz 10, 5-7. 13-16; Ps 94 (93), 5-6. 7-8. 9-10. 14-15 (R.: por. 14a); Mt 11, 25; Mt 11, 25-27
albo czytania ze wspomnienia:
Syr 2, 7-11; Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. 1); Mt 6, 33; Mt 6, 1. 5-8;

      14 VII

Czwartek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Kamila de Lellis, prezbitera, albo św. Henryka, cesarza.
Iz 26, 7-9. 12. 16-19; Ps 102 (101, 13–14ab. 15-16. 17-19. 20-21 (R.: por. 20); Mt 11, 28; Mt 11, 28-30;

      15 VII

Piątek. Wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła.
Czytania z dnia:
Iz 38, 1-6. 21-22. 7-8; Iz 38, 10. 11. 12abcd. 16 (R.: por. 17b); J 10, 27; Mt 12, 1-8
albo czytania ze wspomnienia:
Ef 3, 14-19; Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 8-9. 13-14. 17-18 (R.: por. 1a); Mt 23, 9a. 10b; Mt 23, 8-12;

      16 VII

Sobota. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel.
Czytania z dnia:
Mi 2, 1-5; Ps 10, 1-2. 3-4. 7-8. 14 (R.: por. 12b); Mt 11, 29ab; Mt 12, 14-21
albo czytania ze wspomnienia:
Za 2, 14-17; Łk 1, 46-48. 49-50. 51-53. 54-55; Łk 11, 28; Mt 12, 46-50;

      17 VII

Szesnasta Niedziela zwykła.
Rdz 18, 1-10a; Ps 15 (14), 1b-3a. 3b-4ab. 4c-5 (R.: por. 1a); Kol 1, 24-28; Dz 16, 14b; Łk 10, 38-42;

      18 VII

Poniedziałek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Szymona z Lipnicy, prezbitera.
Mi 6, 1-4. 6-8; Ps 50 (49), 5-6. 8-9. 15bc-17. 21 i 23 (R.: por. 23b); Ps 95 (94), 8ab; Mt 12, 38-42;

      19 VII

Wtorek. Dzień powszedni.
Mi 7, 14-15. 18-20; Ps 85 (84), 2-3. 5-6. 7-8 (R.: por. 8a); J 14, 23; Mt 12, 46-50;

      20 VII

Środa. Wspomnienie bł. Czesława.
Czytania z dnia:
Jr 1, 1. 4-10; Ps 71 (70), 1-2. 3-4a. 5-6. 15ab i 17 (R.: por. 15a); por. Mt 13, 37b; Mt 13, 1-9
albo czytania ze wspomnienia:
1 Kor 9, 16-19. 22-23; Ps 96 (95), 1-2. 3 i 7. 8a i 10 (R.: por. 3); Por. Łk 8, 11; Mk 4, 14; Mk 4, 1-10. 13-20 lub Mk 4, 1-9;

      21 VII

Czwartek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Wawrzyńca z Brindisi, prezbitera i doktora Kościoła, albo św. Apolinarego, biskupa i męczennika.
Jr 2, 1-3. 7-8. 12-13; Ps 36(35), 6-7ab. 8-9. 10-11 (R.: por. 10a); J 15, 15b; Mt 13, 10-17;

      22 VII

Piątek. Święto św. Marii Magdaleny.
Pnp 8, 6-7 lub 2 Kor 5, 14-17; Ps 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 2); por. J 20, 11; J 20, 1. 11-18;

      23 VII

Sobota. Święto św. Brygidy, zakonnicy i patronki Europy.
Ga 2, 19-20; Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 (R.: por. 9a); J 15, 9b. 5b; J 15, 1-8;

      24 VII

Siedemnasta Niedziela zwykła.
Rdz 18, 20-32; Ps 138 (137), 1-2a. 2bc-3. 6-7ab. 7c-8 (R.: por. 3a); Kol 2, 12-14; Rz 8, 15; Łk 11, 1-13;

      25 VII

Poniedziałek. Święto św. Jakuba Apostoła.
2 Kor 4, 7-15; Ps 126 (125), 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R.: por. 5); J 15, 16; Mt 20, 20-28;

      26 VII

Wtorek. Wspomnienie św. Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny.
Czytania z dnia:
Jr 14, 17-22; Ps 79 (78), 8-9. 11 i 13 (R.: por. 9cd); por. Mt 13, 37b; Mt 13, 36-43
albo czytania ze wspomnienia:
Syr 44, 1. 10-15; Ps 132 (131), 11. 13-14. 17-18 (R.: por. Łk 1, 32a); Por. Łk 2, 25c; Mt 13, 16-17;

      27 VII

Środa. Dzień powszedni.
Jr 15, 10. 16-21; Ps 59 (58), 2-3. 4-5a. 10-11. 17 (R.: por. 17d); J 6, 63b. 68b; Mt 13, 44-46;

      28 VII

Czwartek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Sarbeliusza Makhluf, prezbitera.
Jr 18, 1-6; Ps 146 (145), 1-2. 3-4. 5-6ab (R.: 5a); por. Dz 16, 14b; Mt 13, 47-53;

      29 VII

Piątek. Wspomnienie św. Marty.
1 J 4, 7-16; Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 (R.: por. 9a); J 8, 12b; J 11, 19-27 lub Łk 10, 38-42;

      30 VII

Sobota. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Piotra Chryzologa, biskupa i doktora Kościoła.
Jr 26, 11-16. 24; Ps 69 (68), 15-16. 30-31. 33-34 (R.: por. 14); Mt 5, 10; Mt 14, 1-12;

      31 VII

Osiemnasta Niedziela zwykła.
Koh 1, 2; 2, 21-23; Ps 95 (94), 1-2. 6-7ab. 7c-9 (R.: por. 7d i 8a); Kol 3, 1-5. 9-11; Mt 5, 3; Łk 12, 13-21;