Dodaj liturgię dnia na swoją stronę www

Kalendarz Liturgiczny

Październik 2016 r.

      1 X

Sobota. Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła.
Czytania z dnia:
Job 42, 1-3. 5-6. 12-17; Ps 119 (118), 66 i 71. 75 i 91. 125 i 130 (R.: por. 135a); Por. Mt 11, 25; Łk 10, 17-24
albo czytania ze wspomnienia:
Iz 66, 10-14c; Ps 131 (130), 1. 2-3; por. Mt 11, 25; Mt 18, 1-4;

      2 X

Dwudziesta siódma Niedziela zwykła.
Ha 1, 2-3; 2, 2-4; Ps 95 (94), 1-2. 6-7ab. 7c-9 (R.: por. 8a); 2 Tm 1, 6-8. 13-14; 1 P 1, 25; Łk 17, 5-10;

      3 X

Poniedziałek. Dzień powszedni.
Gal 1, 6-12; Ps 111 (110),1-2. 7-8. 9 i 10c (R.: 5b); Łk 10, 25-37; Łk 10, 25-37;

      4 X

Wtorek. Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu.
Czytania z dnia:
Ga 1, 13-24; Ps 139 (138), 1-3. 13-14ab. 14c-15 (R.: por. 24b); Łk 11, 28; Łk 10, 38-42
albo czytania ze wspomnienia:
Ga 6, 14-18; Ps 16 (15), 1-2a i 5. 7-8. 11 (R.: 5a); Mt 11, 25; Mt 11, 25-30;

      5 X

Środa. Wspomnienie św. Faustyny, zakonnicy.
Czytania z dnia:
Ga 2, 1-2. 7-14; Ps 117 (116), 1-2 (R.: por. Mk 16, 15); Rz 8, 15; Łk 11, 1-4
albo czytania ze wspomnienia:
Oz 2, 16b. 17b. 21-22 lub Ef 3, 14-19; Ps 45(44), 11-12. 14-15. 16-17 (R.: por. Mt 25, 6); Por. Mt 11, 25; Mt 11, 25-30;

      6 X

Czwartek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Brunona, prezbitera.
Ga 3, 1-5; Łk l, 68-69. 70-71. 72-73. 74-75 (R.: por. 68); por. Dz 16, 14b; Łk 11, 5-13;

      7 X

Piątek. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej.
Czytania z dnia:
Ga 3, 7-14; Ps 111 (110), 1-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 5b); J 12, 31b-32; Łk 11, 15-26
albo czytania ze wspomnienia:
Dz 1, 12-14; Łk 1, 46-48. 49-50. 51-53. 54-55; Łk 1, 28; Łk 1, 26-38;

      8 X

Sobota. Dzień powszedni.
Ga 3, 22-29; Ps 105 (104), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 8a); Łk 11, 28; Łk 11, 27-28;

      9 X

Dwudziesta ósma Niedziela zwykła.
2 Krl 5, 14-17; Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 3cd-4 (R.: por. 2); 2 Tm 2, 8-13; 1 Tes 5, 18; Łk 17, 11-19;

      10 X

Poniedziałek. Dzień powszedni albo wspomnienie Świętych Męczenników Dionizego, biskupa, i Towarzyszy, albo św. Jana Leonardiego, prezbitera, albo bł. Marii Angeli Truszkowskiej, dziewicy.
Ga 4, 22-24. 26-27. 31 – 5, 1; Ps 113 (112), 1-2. 3-4. 5-7 (R.: por. 2a); Ps 95 (94), 8; Łk 11, 29-32;

      11 X

Wtorek. Dzień powszedni.
Ga 5, 1-6; Ps 119 (118), 41 i 43. 44-45. 47-48 (R.: 41a); Hbr 4, 12; Łk 11, 37-41;

      12 X

Środa. Dzień powszedni albo wspomnienie bł. Jana Beyzyma, prezbitera.
Ga 5, 18-25; Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. J 8, 12); J 10, 27; Łk 11, 42-46;

      13 X

Czwartek. Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera.
Czytania z dnia:
Ef 1, 1-10; Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6 (R.: 2a); J 14, 6; Łk 11, 47-54
albo czytania ze wspomnienia:
Iz 61, 1-3a. 6a. 8b-9.; Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 21-22. 25 i 27 (R.: por. 2a); 2 Kor 4, 7-15; J 15, 9b. 5b; J 15, 1-8;

      14 X

Piątek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Kaliksta I, papieża i męczennika, albo św. Małgorzaty Marii Alacoque, dziewicy.
Ef 1, 11-14; Ps 33 (32), 1-2. 4-5. 12-13 (R.: por. 12); Ps 32 (31), 22; Łk 12, 1-7;

      15 X

Sobota. Wspomnienie św. Teresy z Ávila, dziewicy i doktora Kościoła.
Czytania z dnia:
Ef 1, 15-23; Ps 8, 2 i 3b. 4-5. 6-7 (R.: por. 7); J 15, 26b. 27a; Łk 12, 8-12
albo czytania ze wspomnienia:
Rz 8, 22-27; Ps 19(18), 8-9. 10-11 (R.: por. J 6, 68); J 15, 9B. 5B; J 15, 1-8;

      16 X

Dwudziesta dziewiąta Niedziela zwykła.
Wj 17, 8-13; Ps 121 (120), 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 2); 2 Tm 3, 14 – 4, 2; Hbr 4, 12; Łk 18, 1-8;

      17 X

Poniedziałek. Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika.
Czytania z dnia:
Ef 2, 1-10; Ps 100 (99), 1-2. 3. 4-5 (R.: por. 3cd); Mt 5, 3; Łk 12, 13-21
albo czytania ze wspomnienia:
Flp 3, 17 – 4, 1; Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 5b); Jk 1, 12; J 12, 24-26;

      18 X

Wtorek. Święto św. Łukasza Ewangelisty.
2 Tm 4, 9-17a; Ps 145 (144), 10-11. 12-13ab. 17-18 (R.: por. 12); J 15, 16; Łk 10, 1-9;

      19 X

Środa. Wspomnienie bł. Jerzego Popiełuszki, prezbitera i męczennika.
Ef 3, 2-12; Iz 12, 2. 3-4b. 4cd--5 (R.: por. 3); Mt 24, 42a. 44; Łk 12, 39-48;

      20 X

Czwartek. Wspomnienie św. Jana Kantego.
Czytania z dnia:
Ef 3, 14-21; Ps 33 (32), 1-2. 4-5. 11-12. 18-19 (R.: por. 5b); Łk 12, 49; Łk 12, 49-53
albo czytania ze wspomnienia:
Syr 3, 30 – 4, 10; Ps 112 (111), 1 i 4. 5-6. 8-9 (R.: por. 9); Jk 2, 14-17; J 13, 34; Łk 6, 27-38;

      21 X

Piątek. Wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, biskupa.
Czytania z dnia:
Ef 4, 1-6; Ps 24 (23), 1-2. 3-4ab. 5-6 (R.: por. 6); Por. Mt 11, 25; Łk 12, 54-59
albo czytania ze wspomnienia:
1 Tes 2, 2b-8; Ps 96 (95), 1-2. 3 i 7. 8a i 10 (R.: por. 3); J 10, 14; J 10, 11-16;

      22 X

Sobota. Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża.
Czytania z dnia:
Ef 4, 7-16; Ps 122 (121), 1-2. 4-5 (R.: por. 1); Ez 33, 11; Łk 13, 1-9
albo czytania ze wspomnienia:
Iz 52,7-10; Ps 96,1-2.3 i 7,8a i 10; Ef 4,1-7.11-13; J 10,14; J 21,15-17;

      23 X

Trzydziesta Niedziela zwykła.
Syr 35, 12-14. 16-18; Ps 34 (33), 2-3. 17-18. 19 i 23 (R.: 7a); 2 Tm 4, 6-9. 16-18; 2 Kor 5, 19; Łk 18, 9-14;

      24 X

Poniedziałek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Antoniego Marii Clareta, biskupa.
Ef 4, 32-5, 8; Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. Ef 5, 1); J 17, 17ba; Łk 13, 10-17;

      25 X

Wtorek. Dzień powszedni.
Ef 5, 21-33; Ps 128 (127), 1-2. 3. 4-5 (R.: por. 1a); Por. Mt 11, 25; Łk 13, 18-21;

      26 X

Środa. Dzień powszedni.
Ef 6, 1-9; Ps 145 (144), 10-11. 12-13ab. 13cd-14 (R.: 13c); 2 Tes 2, 14; Łk 13, 22-30;

      27 X

Czwartek. Dzień powszedni.
Ef 6, 10-20; Ps 144 (143), la i 2abc. 9-10; Łk 19, 38; Łk 13, 31-35;

      28 X

Piątek. Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.
Ef 2, 19-22; Ps 19 (18), 2-3. 4-5 (R.: 5a); Łk 6, 12-19;

      29 X

Sobota. Dzień powszedni.
Flp 1, 18b-26; Ps 42 (41), 2-3. 5bcd (R.: 3a); Mt 11, 29ab; Łk 14, 1. 7-11;

      30 X

Trzydziesta pierwsza Niedziela zwykła lub Uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła własnego.
Mdr 11, 22 – 12, 2; Ps 145(144), 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14 (R.: 1a); 2 Tes 1, 11 – 2, 2; J 3, 16; Łk 19, 1-10;

      31 X

Poniedziałek. Dzień powszedni.
Flp 2, 1-4; Ps 131 (130), 1. 2-3; J 8, 31b-32; Łk 14, 12-14;