Dodaj liturgię dnia na swoją stronę www

Kalendarz Liturgiczny

Maj 2016 r.

      1 V

Szósta Niedziela Wielkanocna.
Dz 15, 1-2. 22-29; Ps 67 (66), 2-3. 5 i 8 (R.: por. 4a); Ap 21, 10-14. 22-23; J 14, 23; J 14, 23-29;

      2 V

Poniedziałek. Wspomnienie św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła.
Czytania z dnia:
Dz 16, 11-15; Ps 149, 1-2. 3-4. 5-6a i 9b (R.: por. 4a); J 15, 26b. 27a; J 15, 26-16, 4a
albo czytania ze wspomnienia:
1 J 5, 1-5; Ps 37 (36), 3-4. 5-6. 30-31 (R.: 30a); Mt 5, 10; Mt 10, 22-25a;

      3 V

Wtorek. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, Głównej Patronki Polski.
Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab; Jdt 13, 18bcda. 19-20 (R.: 15, 9d); Kol 1, 12-16; J 19, 27; J 19, 25-27;

      4 V

Środa. Wspomnienie św. Floriana, męczennika.
Czytania z dnia:
Dz 17,15. 22-18,1; Ps 148, 1-2. 11-12. 13-14a; J 14,16; J 16,12-15
albo czytania ze wspomnienia:
2 Tm 2, 1-13; Ps 18(17), 7. 13-14. 17-18 (R.: por. 1); Jk 1, 12; Mt 10, 28-33;

      5 V

Czwartek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Stanisława Kazimierczyka, prezbitera.
Dz 18, 1-8; Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 3cd-4 (R.: por. 2b); J 14, 18; J 16, 16-20;

      6 V

Piątek. Święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba.
1 Kor 15, 1-8; Ps 19 (18), 2-3. 4-5 (R.: 5a); J 14, 6b i 9c; J 14, 6-14;

      7 V

Sobota. Dzień powszedni.
Dz 18, 23-28; Ps 47 (46), 2-3. 8-9. 10 (R.: por. 8a); J 16, 28; J 16, 23b-28;

      8 V

Siódma Niedziela Wielkanocna. Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
Dz 1, 1-11; Ps 47 (46), 2-3. 6-7. 8-9 (R.: por. 6); Ef 1, 17-23; Mt 28, 19. 20; Łk 24, 46-53;

      9 V

Poniedziałek. Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, Głównego Patrona Polski.
Dz 20, 17-18a. 28-32. 36; Ps 100 (99), 1-2. 3. 4b-5ab (R.: por. 3c); Rz 8, 31b-39; J 10, 14; J 10, 11-16;

      10 V

Wtorek. Dzień powszedni.
Dz 20, 17-27; Ps 68 (67), 10-11. 20-21 (R.: por. 33a); J 14, 16; J 17, 1-11a;

      11 V

Środa. Dzień powszedni.
Dz 20, 28-38; Ps 68 (67), 29-30. 33-35a. 35b-36bc (R.: por. 33a); J 17, 21; J 17, 11b-19;

      12 V

Czwartek. Dzień powszedni albo wspomnienie świętych męczenników Nereusza i Achillesa, lub św. Pankracego, męczennika.
Dz 22, 30; 23, 6-11; Ps 16 (15), 1-2a i 5. 7-8. 9-10. 11 (R.: por. 1); J 17, 21; J 17, 20-26;

      13 V

Piątek. Dzień powszedni albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Fatimy.
Dz 25, 13-21; Ps 103 (102), 1-2. 11-12. 19-20ab (R.: por. 19a); J 14, 26; J 21, 15-19;

      14 V

Sobota. Święto św. Macieja Apostoła.
Dz 1, 15-17. 20-26; Ps 113 (112), 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 8); J 15, 16; J 15, 9-17;

      15 V

Niedziela. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
Msza wigilii:

Rdz 11, 1-9 lub Wj 19, 3-8a. 16-20b lub Ez 37, 1-14 lub Jl 3,1-5; Ps 104 (103), 1ab i 24ac. 29bc-30. 31 i 34 (R.: por. 30); Rz 8, 22-27; J 7, 37-39;
Msza w dzień:
Dz 2, 1-11; Ps 104 (103), 1ab i 24ac. 29bc-30. 31 i 34 (R.: por. 30); 1 Kor 12, 3b-7. 12-13; J 20, 19-23;

      16 V

Poniedziałek. Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła.
Rdz 3, 9-15. 20; Ps 87 (86), 1-3. 5-6 (R. 1:por. Ps 45, 6a; albo 2: Jdt 15, 10d); Dz 1, 12-14; Łk 1, 28; J 2, 1-11 lub J 19, 25-27 lub Łk 1, 26-38;

      17 V

Wtorek. Dzień powszedni.
Jk 4, 1-10; Ps 55, 7-8.9-10.11 i 23; Ga 6, 14; Mk 9, 30-37;

      18 V

Środa. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Jana I, papieża i męczennika.
Jk 4, 13-17; Ps 49, 2-3.6-7.8-10.11; J 14, 6; Mk 9, 38-40;

      19 V

Czwartek. Święto ku czci Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
Iz 6, 1-4. 8 lub Hbr 2, 10-18; Ps 23 (22), 2-3. 5. 6 (R.: por. 1b); Ez 36, 25a.26a; J 17, 1-2. 9. 14-26;

      20 V

Piątek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Bernardyna ze Sieny, prezbitera.
Jk 5, 9-12; Ps 103, 1-2.3-4.8-9.11-12; Por. J 17, 17ba; Mk 10, 1-12;

      21 V

Sobota. Dzień powszedni albo wspomnienie świętych Krzysztofa Magallanesa, prezbitera, i Towarzyszy, męczenników.
Jk 5, 13-20; Ps 141, 1-2.3 i 8; Por. Mt 11, 25; Mk 10, 13-16;

      22 V

Ósma Niedziela zwykła. Uroczystość Najświętszej Trójcy.
Prz 8, 22-31; Ps 8, 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 2a); Rz 5, 1-5; Ap 1, 8; J 16, 12-15;

      23 V

Poniedziałek. Dzień powszedni.
1 P 1, 3-9; Ps 111, 1-2.5-6.9 i 10c; 2 Kor 8,9; Mk 10, 17-27;

      24 V

Wtorek. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych.
Czytania z dnia:
1 P 1, 10-16; Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 3c-4 (R.: por. 2); por. Mt 11, 25; Mk 10, 28-31
albo czytania ze wspomnienia:
Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab; Ps 45(44), 11-12. 14-15. 16-17; ŁK 1, 28; Łk 1, 26-38

      25 V

Środa. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Bedy Czcigodnego, prezbitera i doktora Kościoła, albo św. Grzegorza VII, papieża, albo św. Marii Magdaleny Pazzi, dziewicy.
1 P 1, 18-25; Ps 147B, 12-13. 14-15. 19-20; Mk 10, 45; Mk 10, 32-45;

      26 V

Czwartek. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.
Rdz 14, 18-20; Ps 110 (109), 1-2. 3-4 (R.: por. 4b); 1 Kor 11, 23-26; J 6, 51; Łk 9, 11b-17;

      27 V

Piątek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Augustyna z Canterbury, biskupa.
1 P 4, 7-13; Ps 96, 10.11-12.13; J 15, 16; Mk 11, 11-25;

      28 V

Sobota. Dzień powszedni.
Jud 17, 20b-25; Ps 63, 2.3-4.5-6; Hbr 4, 12; Mk 11, 27-33;

      29 V

Dziewiąta Niedziela zwykła.
1 Krl 8, 41-43; Ps 117, 1-2; Ga 1, 1-2.6-10; J 3, 16; Łk 7, 1-10;

      30 V

Poniedziałek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Jana Sarkandra, prezbitera i męczennika, albo św. Zdzisławy.
2 P 1,1-7; Ps 91,1-2.14-15a.15bc-16; Ap 1,5a; Mk 12,1-12;

      31 V

Wtorek. Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.
So 3, 14-18 lub Rz 12, 9-16b; Iz 12, 2-3. 4bcde. 5-6 (R.: por. 6b); Łk 1, 45; Łk 1, 39-56;